เส้นด้าย GRS ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ใน Taiwan.
เส้นด้าย GRSเป็นประตูสู่วัสดุสิ่งทอที่ยั่งยืนและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าคุณจะเป็นแบรนด์แฟชั่น ดีไซเนอร์ หรือผู้บริโภคที่ใส่ใจ เส้นด้ายที่ได้รับการรับรอง GRS ของเรานำเสนอการผสมผสานระหว่างคุณภาพ จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เส้นด้าย GRS

GRS-เส้นใยเดี่ยวที่ผ่านการรับรอง ใบรับรอง GRSทุกวันนี้,รีไซเคิลขวดพลาสติกและโพสต์อื่นๆ-สินค้าพลาสติกสำหรับผู้บริโภคเพื่อการผลิตเส้นด้ายและเส้นใยเดี่ยวกำลังเป็นเทรนด์.ลูกค้าแบรนด์หลายรายเริ่มค่อยๆ เปลี่ยนเส้นใยเดี่ยวบริสุทธิ์เป็นเส้นใยรีไซเคิล เพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อสิ่งแวดล้อม.การใช้เส้นใยเดี่ยวรีไซเคิลไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและสิ้นเปลืองคาร์บอนเท่านั้น-ขยะที่ย่อยสลายได้ แต่ยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์องค์กรและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอีกด้วย. เนื่องจากกระแสนิเวศน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น-สินค้าที่เป็นมิตร,การได้รับใบรับรอง GRS ล่วงหน้าและเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเส้นใยเดี่ยวรีไซเคิลสามารถให้ความได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อแสวงหาความร่วมมือกับลูกค้าแบรนด์.ในฐานะที่สาม-หน่วยรับรองพรรค,GRS จัดเตรียมเอกสารที่น่าเชื่อถือและแท็กการรับรองสำหรับ GRS-ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง.สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าและลูกค้าแบรนด์สามารถเชื่อว่าทั้งองค์ประกอบและกระบวนการผลิตของเส้นใยเดี่ยวรีไซเคิลเป็นไปตาม GRS อย่างเคร่งครัด-กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง. วัสดุ:ได้รับการรับรอง GRS เบื้องต้น/โพสต์-ผู้บริโภครีไซเคิลโพลีเอสเตอร์และไนลอน สี:สีโปร่งใสหรือสีที่กำหนดเอง ประเทศต้นกำเนิด:ไต้หวัน รูปร่างหน้าตัด:วงกลม,สามเหลี่ยมและแบน เส้นผ่านศูนย์กลาง:0.08มม~1.0มม ดีเนียร์:60D~10,000D คุณสมบัติทางกายภาพ:ทำลายความแข็งแกร่ง/การยืดตัวและอากาศร้อน/การหดตัวของน้ำเดือด แอปพลิเคชันหลัก:รองเท้า,ม่าน,อากาศ/เครื่องกรองน้ำและอื่น ๆ
GRS คืออะไร(มาตรฐานการรีไซเคิลระดับโลก)ใบรับรอง? ใบรับรอง GRSมาตรฐานการรีไซเคิลระดับโลก(GRS)เป็นกลไกการตรวจสอบผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่ก่อตั้งโดยสหภาพควบคุมในปี 2551.ตั้งแต่ปี 2554,กรรมสิทธิ์ของ GRS ได้ถูกโอนไปยังตลาดแลกเปลี่ยนสิ่งทอแล้ว.GRS ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุและกระบวนการผลิตที่ใช้กับผลิตภัณฑ์รีไซเคิลนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม.กลไกการติดตามประกอบด้วยระบบการจัดการหลักสี่ระบบ:การจัดการคุณภาพ,การจัดการสารเคมี,การจัดการทางสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม. การจัดการคุณภาพวัตถุประสงค์หลักของระบบการจัดการคุณภาพคือการตรวจสอบความสมดุลระหว่างวัสดุที่ซื้อและผลิตภัณฑ์ที่ผลิต.ข้อผิดพลาดทั่วไปเช่นการป้อนข้อมูลที่ไม่ใช่-วัสดุที่สอดคล้องกัน,การใช้วัสดุรีไซเคิลในเครื่องจักรที่ไม่ถูกต้องหรือการส่งมอบสินค้าที่ไม่ถูกต้องให้กับลูกค้าสามารถเกิดขึ้นได้.เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้,ซัพพลายเออร์ทุกรายในห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจะต้องเป็น GRS-ได้รับการรับรองเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน GRS. การจัดการสารเคมีระบบการจัดการสารเคมีควบคุมสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์เป็นหลัก.ตอนนี้,รายชื่อสารควบคุมรวมถึงสารที่ระบุโดย REACH และ RoHS.ดังนั้น,วัสดุ,สีย้อม,ตัวทำละลาย,และน้ำมันหมุนที่มีสารอันตรายตามรายการเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในกระบวนการผลิตของ GRS-ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง. การจัดการสังคมนอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับเงินเดือนแล้ว,และเวลาทำงาน,ระบบการจัดการทางสังคมยังกำหนดมาตรฐานในการติดตามสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงาน.มาตรฐานเหล่านี้จะตรวจสอบประเด็นต่างๆ เช่น น้ำดื่ม,การตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอัคคีภัย,การฝึกซ้อมดับเพลิงและอื่น ๆ. การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ควบคุมไม่ว่าจะเป็นน้ำเสีย,ก๊าซไอเสียและของเสียได้รับการบำบัดอย่างเหมาะสมก่อนระบายหรือทิ้ง.นอกจากนี้,ใบรับรองการทำธุรกรรม(ทีซี)ควรจัดให้มีไว้สำหรับทุกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต GRS-ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง.หน้าที่ของ TC คือการพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ผลิตตามมาตรฐาน GRS. ใบรับรอง GRS มอบกลไกการตรวจสอบที่ยุติธรรมและมีวัตถุประสงค์ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้,ผู้ค้าปลีกและลูกค้าแบรนด์ให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าองค์ประกอบและกระบวนการผลิตของ GRS-ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม.
GRS(มาตรฐานการรีไซเคิลระดับโลก)ใบรับรอง ใบรับรอง GRSในการอุทิศตนอย่างแน่วแน่ของเราในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอันทรงคุณค่าของเรา,Guan Lin Industrial บรรลุมาตรฐานการรีไซเคิลระดับโลกอย่างภาคภูมิใจ(GRS)ใบรับรองในปี 2561.หลังจากได้รับใบรับรอง GRS,เรายังคงแน่วแน่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการคุณภาพ,การจัดการสารเคมี,นโยบายทางสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม.ในทุกย่างก้าว,การดำเนินงานของเรามีความพิถีพิถัน-การตรวจสอบสถานที่เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดตำแหน่งที่ราบรื่นระหว่างเอกสารที่ให้มาและแนวทางปฏิบัติจริงของเรา.ด้วยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเรา,เราไม่เพียงแต่รับประกันความน่าเชื่อถือและความถูกต้องสูงสุดของเส้นใยเดี่ยวรีไซเคิลของเราเท่านั้น แต่ยังรับประกันความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม.
ขั้นตอนการผลิตเส้นใยเดี่ยว เมื่อเม็ดพลาสติกหรือเม็ดรีไซเคิลถูกป้อนเข้าไปในเครื่องอัดรีด,พวกมันจะละลายเนื่องจากความร้อนที่มีอยู่ในห้องอัดรีด.เมื่อวัตถุดิบหรือเม็ดรีไซเคิลละลายแล้ว,พวกเขาจะถูกอัดรีดโดยเครื่องอัดรีดและเย็นลงในขั้นตอนการดับ.ระหว่างขั้นตอนการยืดและการตั้งค่าความร้อน,คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยเดี่ยวสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า&ตกลง;การใช้งาน.คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยเดี่ยวเหล่านี้รวมถึงความแข็งแรงในการแตกหัก,การยืดตัวเมื่อขาด,อากาศร้อน/การหดตัวของน้ำเดือดและอื่น ๆ.ในที่สุด,ในระยะที่คดเคี้ยว,ลูกค้าสามารถเลือกใช้หลอดได้หลากหลายประเภท เช่น หลอดกระดาษ,ท่อโลหะและท่อ H ตามความต้องการ.Guan Lin Industrial ให้ความสำคัญกับการฟังลูกค้า&ตกลง;ความต้องการและมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา.
ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และบริษัทเฉพาะของ เส้นด้าย GRS ในราคาที่ดีที่สุดจาก Taiwan เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมของ เส้นด้าย GRS.
คืออะไร

เส้นด้าย GRS

? GRS ย่อมาจาก Global Recycled Standard ซึ่งเป็นการรับรองที่เข้มงวดซึ่งรับประกันถึงความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับและความถูกต้องของเนื้อหารีไซเคิลในสิ่งทอ

ทำไมต้องเลือก

เส้นด้าย GRS

? ค้นพบประโยชน์ของการใช้เส้นด้ายที่ได้รับการรับรอง GRS ตั้งแต่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ข่าวอุตสาหกรรม
รับทราบข้อมูลการพัฒนาล่าสุดในโลกของสิ่งทอรีไซเคิล:

แนวโน้มเศรษฐกิจแบบวงกลม: เรียนรู้วิธีการ

เส้นด้าย GRS

เข้ากับโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน

นวัตกรรมในเทคโนโลยีการรีไซเคิล: สำรวจวิธีการล้ำสมัยในการเปลี่ยนของเสียหลังการบริโภคให้เป็นเส้นด้ายคุณภาพสูง

การใช้งาน

แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย: ยกระดับการออกแบบของคุณด้วย

เส้นด้าย GRS

โดยรู้ว่าคุณกำลังมีส่วนช่วยในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
สิ่งทอภายในบ้าน: ตั้งแต่เครื่องนอนไปจนถึงเบาะ

เส้นด้าย GRS

เพิ่มสัมผัสแห่งความยั่งยืนให้กับบ้านของคุณ

วิธีการเลือก

เส้นด้าย GRS


เรื่องการรับรอง: มองหาโลโก้ GRS บนฉลากเส้นด้าย มันเป็นการรับประกันความถูกต้องของคุณ
ความโปร่งใส: ทำความเข้าใจห่วงโซ่อุปทาน—ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
คุณภาพ:

เส้นด้าย GRS

เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด

ประวัติศาสตร์
ต้นกำเนิดของ GRS: พัฒนาโดย Control Union Certifications (CU) ในปี 2551 ความเป็นเจ้าของ GRS ถูกโอนไปยัง Textile Exchange ในปี 2554

คำถามที่พบบ่อย
สิ่งที่ทำให้

เส้นด้าย GRS

แตกต่าง? ไม่ใช่แค่การรีไซเคิลเท่านั้น มันเกี่ยวกับการจัดหาและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ
ฉันเชื่อใจได้ไหม

เส้นด้าย GRS

เคลม? อย่างแน่นอน! การรับรองของเราช่วยให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
เป็น

เส้นด้าย GRS

เหมาะกับแฟชั่นระดับไฮเอนด์ใช่ไหม? ใช่ มันผสมผสานความยั่งยืนเข้ากับสไตล์

ข้อมูลเชิงลึกด้านการผลิต
ระบบวงปิด: เรียนรู้วิธี

เส้นด้าย GRS

ผลิตขึ้นภายในระบบวงปิด
ความรับผิดชอบต่อสังคม: องค์กรที่ได้รับการรับรองให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรม

เลือก

เส้นด้าย GRS

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ในฐานะผู้ผลิตที่ใส่ใจ ยอมรับเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างผลกระทบเชิงบวก—ทีละเส้นด้าย

จดจำ,

เส้นด้าย GRS

ไม่ใช่แค่เรื่องของเส้นใยเท่านั้น มันเกี่ยวกับการสานต่อโลกที่ดีกว่า